Oils

Overordnet markedsutvikling

GC Rieber Oils har lagt bak seg et år med tilnærmet samme topplinje for omega-3 konsentrater, og leverer et nytt år med driftsoverskudd og positiv bunnlinje. Den solide salgsveksten i Europa klarte ikke å kompensere for salgssvikten knyttet til selskapets største kunde i Asia. Salgsmodellen i Nord Amerika er revitalisert med addering av lokal ressurs.

Selskapet opplever et fortsatt krevende og konkurranseutsatt marked med press på salgsprisene.

Utbygging og klar for videre vekst

Konsentratfabrikken produserer for fullt med noen stopp på grunn av utbygging og innkjøring av nye anlegg. Trinn 3 ekspansjon i fabrikken kom på plass på tid og budsjett. Med 50 prosent mer kapasitet er selskapet klar for videre vekst hos nye og eksisterende kunder. Selskapet registrerer økende oppmerksomhet i verden for de helsebringende effektene av omega-3, og interessen for selskapets produkter er god. To langsiktige salgskontrakter er kommet på plass i løpet av året.

Den usedvanlige lange perioden med El Niño i råvareregionen Sør Amerika ser ut til å gå mot slutten. Fiskeoljevolumet har tatt seg opp i løpet av året men oljen har fortsatt et lavere innhold av omega-3 enn vanlig, noe som svekker produksjonsutbyttet.

GC Rieber Oils har i løpet av året videreutviklet råvarepartnerskapet med peruanske Pesquera Hayduk. GC Rieber Distribution AS ble etablert i slutten av året for å tilby dør til dør leveranser av fiskeolje til egne og konkurrenters fiskeoljeforedlingsanlegg.

Selskapet har i 2016 lyktes godt med å finne nye finansieringsløsninger for å løse arbeidskapitalbehovet og redusere kapitalbindingen mot kunder og leverandører.

GC Rieber Oils har per 31.12.16 solgt aksjene i spesialraffineriet Fortuna Oils AS med regnskapsmessig gevinst. Fortuna Oils vil fortsette å kjøpe analyse og andre tjenester fra GC Rieber Oils.

Selskapet registrerer økende oppmerksomhet i verden for de helsebringende effektene av omega-3.

/ FAKTA GC RIEBER OILS

  • GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte Omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.
  • Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet. 
  • Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 225
Driftsresultat  6
Resultat før skatt  3
Totalkapital  355
Antall ansatte 62