Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Råvarer og varer i arbeid 57 736 92 822
Ferdigvarer 221 628 212 048
1 Sum 279 365 304 871