Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør NOK 601,7 mill., etter en reduksjon i beholdning råvarer og varer i arbeid på NOK 35,1 mill. og en økning i beholdning ferdigvarer på NOK 9,6 mill.