Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Lønnskostnader 327 553 349 904
Honorar til styrer og representantskap 2 565 4 043
Arbeidsgiveravgift 32 757 34 124
Pensjonskostnad 4 789 20 779
Andre personalkostnader 9 572 10 147
1 Sum personalkostnader 377 235 418 997

 

Konsernet hadde i 2016 gjennomsnittlig 509 årsverk sysselsatt, hvorav 66 seilende. Hertil kommer innleie av 65 sjøfolk slik at totalt antall arbeidsplasser utgjør 574.