Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Shipping 261 649 932 846
Eiendom 179 592 355 105
Oils 215 495 234 013
Salt 576 439 508 604
Compact 181 060 154 513
Diverse 28 35 788
1 Sum driftsinntekter 1 414 263 2 220 869
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 Norge 2016 Øvrige 2015 Norge 2015 Øvrige
Shipping 42 001 219 647 559 707 373 138
Eiendom 179 592 0 355 105 0
Oils 73 111 142 384 98 354 135 659
Salt 438 873 137 565 401 174 107 430
Compact 28 797 152 264 20 123 134 390
Diverse 28 0 -2 613 38 401
1 Sum driftsinntekter 762 403 651 860 1 431 850 789 018