Note 31
- Betingede utfall

Konsernets datterselskap Armada Seismic Invest II AS mottok i 2012 et krav fra Arrow Seismic Invest II Ltd (nå PGS Geophysical (UK) Limited) på ca. EUR 9 mill. Kravet ble avvist i kjennelse fra Bergen Tingrett 2. mars 2016, og Armada ble tilkjent fulle saksomkostninger. I april 2016 ble avgjørelsen anket av PGS. Armada opprettholder sitt synspunkt at kravet er ubegrunnet, noe som også ble bekreftet av Bergen tingrett. En avgjørelse er ventet å komme i 2017.

I september 2016 besluttet GC Rieber Shipping ASA og det heleide datterselskapet GC Rieber Crewing AS å legge ned virksomheten i GC Rieber Crewing. Prosessen var et resultat av de utfordrende subsea- og seismikkmarkedene og et behov for å redusere kostnadsnivået. I desember 2016 mottok selskapet en stevning fra en gruppe tidligere ansatte i GC Rieber Crewing som ble berørt av avviklingen. GC Rieber Shipping understreker at prosessen ble foretatt i dialog med de ansattes representanter og ble gjennomført i henhold til aktuelle lover og regler.

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio til Statoil Venture. Resterende eierandel ble solgt i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Statoil Venture selger aksjer eller deler av Octios eiendeler. Earn-out beløpet ville ha utgjort 8 % av en eventuell salgssum før 31. desember 2015, og trappes gradvis ned til 5 % ved salg innen 31. desember 2022.