Note 3
- Avviklet virksomhet

Den avviklede seismikkvirksomheten er inkludert i konsernregnskapet med følgende tall:

Kategori Underkategori isSum Resultat 2016 2015

Driftsinntekter

Driftsinntekter Driftsinntekter 83 402 505 706

Driftskostnader

Driftskostnader Driftskostnader -129 080 -367 568
Driftskostnader Avskrivning -101 100 -130 404
Driftskostnader Nedskrivning -399 685 -138 715
Driftskostnader 1 Driftsresultat -546 463 -130 981
Driftskostnader 0 0

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Gevinst (tap) ved salg av virksomhet 243 210 0
Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt 28 238
Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnad -85 245 -63 430
Finansinntekter og finanskostnader Realisert valutagevinst (tap) -30 469 -25 853
Finansinntekter og finanskostnader Urealisert valutagevinst (tap) 36 605 -13 729
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skatt -382 334 -233 755
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 0 0
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat fra avviklet virksomhet -382 334 -233 755