Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 310 862 4 854 688
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 54 585 125 731
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 86 078 10 504
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 223 000 130 064
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 2 674 525 5 120 987

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 1 030 157 2 319 502
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 319 763 339 906
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 1 789 613
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 1 862 000 4 730 000
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer 0 434 367
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 178 676 164 461
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 133 700 159 610
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 3 526 085 8 148 460