Note 22
- Mellomværende med felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Langsiktig lån til Shipworth Shipping Company Ltd. 4 310 22 023
1 Sum 4 310 22 023