Note 20
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 7 353 17 404