Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Kundefordringer til pålydende 219 448 381 220
Avsetning for tap -3 723 -193 501
1 Sum 215 725 187 719