Note 6
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretn. kontor Eier/stemme andel Ansk. kost 31.12.2016 Balanseført verdi 31.12.2016
Omegatri AS Oslo 18,59 % 5 780 2 504
BroTu Holding AS Bergen 15,5 % 1 556 1 556
Sea-Hawk Navigation AS A-Aksjer Bergen 15,3 % 10 511 5 256
Fløibanen AS Bergen 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 AS Oslo 12,39 % 439 439
R.F.Olsens Rederi AS Bergen 11,8 % 1 016 0
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % < 10,0% 29 121 11 288
1 Sum 54 348 26 967

 

Årets reverserte nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør NOK 11.664.