Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Aksjeutbytte fra datterselskap 789 655 0
Konsernbidrag mottatt 24 728 7 923
1 Sum inntekt fra datterselskap 814 383 7 923