Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 15 373 2 058 10 117 27 547
Anskaffelseskost fusjon 01.01 1 303 0 0 1 303
Tilgang i året 50 0 4 764 4 814
Avgang til anskaffelseskost 7 237 0 0 7 237
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 9 489 2 058 14 881 26 428
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 10 371 165 0 10 536
Samlede av- og nedskrivninger fusjon pr. 01.01. 1 303 0 0 1 303
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 7 237 0 0 7 237
Årets ordinære avskrivninger 2 021 82 1 046 3 149
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 6 458 247 1 046 7 751
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 3 031 1 811 13 835 18 677
Avskrivningsmetode linær linær linær
Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 7 år