Note 20
- Pantstillelser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015

DNB Bank:

DNB Bank: Tilgjengelig trekkfasilitet fra DNB 250 000

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for trekkfasilitet fra DNB:

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for trekkfasilitet fra DNB: Aksjer GC Rieber Shipping ASA 434 367

GC Rieber Fondene:

GC Rieber Fondene: Langsiktig gjeld GC Rieber Fondene 120 404 130 064

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene:

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene: Skipsbyggerhallen (eies av datterselskapet Skipsbyggerhallen AS) 102 497
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene: Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694