Note 2
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Lønnskostnader 28 374 28 763
Honorar til styrer og representantskap 700 1 440
Arbeidsgiveravgift 4 032 3 877
Pensjonskostnad 2 388 3 103
Andre personalkostnader 2 038 2 955
1 Sum personalkostnader 37 532 40 138

Selskapet hadde 37 årsverk i 2016