Note 17
- Finansiell risiko

Selskapet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder likviditet, rente og valuta.

Selskapet har ingen sikringskontrakter pr. 31.12.2016.

Annen resultatført agio utgjør NOK 2,2 mill. og disagio NOK 1,6 mill.