Note 13
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2016 utgjorde NOK 340,3 mill.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Privatkonto, innskuddsordning 219 874 199 116
Mellomværende GC Rieber Fondene 120 404 130 064
1 Sum langsiktig gjeld 340 278 329 180