Om GC Rieber

GC Rieber er et privateid selskap som utøver aktivt eierskap i et utvalg av kjerneområder.

Vi skal være en drivkraft som utvikler verdier for fremtiden, både nærings- og samfunnsmessig.

Vårt fundament er preget av langsiktig forretningsutvikling, mulighetsorientering og stabilt familieeierskap. Et tydelig verdigrunnlag og felles bedriftskultur danner rammer for aktivt samfunnsansvar og bærekraft i alle ledd.

Siden starten i 1879 har GC Rieber blitt utviklet gjennom fire generasjoner, både gjennom egen vekst og oppkjøp.

Selskapet omfatter ca. 600 ansatte.

Konsernstruktur

Eierskap