KONSERNLEDELSE

Paul-Christian Rieber

(f. 1958)
Adm.dir., GC Rieber AS

Siviløkonom fra NHH og MBA fra IMI, Genève. Rieber ble ansatt i GC Rieber i 1986 og har hatt stillingen som konsernleder siden 1990. Han er styreleder i de fleste datterselskapene av GC Rieber og i den liberale tankesmien Civita.

Irene Philipps

(f. 1973)
COO, GC Rieber AS

LL.M. fra Universitet i Zürich, Sveits og videreutdanning fra Master of Management, BI. Hun ble ansatt i konsernet i 2014 og har hatt rollen som Chief Operating Officer siden 2015. Hun er også styremedlem i WISTA Norway.

Pål Selvik

(f. 1972)
CFO, GC Rieber AS

MBA fra NHH. Har vært ansatt som direktør finans siden 2008. Han har flere interne styreverv og er styremedlem i Borea Asset Management AS.

Jan Roger Bjerkestrand

(f. 1970)
Adm. dir., GC Rieber Oils AS

Master of Science fra Handelshøyskolen BI og Autorisert Finansanalytiker fra NHH. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Oils i 2010. Han har flere styreverv internt og er styremedlem i NHO, Møre og Romsdal.

Tor Instanes

(f. 1972)
Adm. dir., GC Rieber Eiendom AS

Siviløkonom og Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han ble ansatt i konsernet i 2002 og har hatt rollen som administrerende direktør i GC Rieber Eiendom siden 2013. Han har flere styreverv internt. I tillegg er han styremedlem i Kirkens Bymisjon Bergen og styreleder i Mikkelparken.

Steffen Richardsen

(f. 1962)
Adm. dir., GC Rieber Salt AS

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og MBA fra Richard Ivey School of Business – Western University, Canada. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Salt i 2014 og har i tillegg flere interne styreverv.

Einar Ytredal

(f. 1977)
Adm. dir. (kst.), GC Rieber Shipping ASA

Mastergrad i økonomi og administrasjon, samt mastergrad i regnskap og revisjon. Ytredal har vært ansatt i GC Rieber Shipping siden 2007, først som Vice President Finance og fra 2011 som CFO. I november 2016 ble han konstituert som administrerende direktør i GC Rieber Shipping. 

Geir-Arne Åsnes

(f. 1962)
Adm. dir., GC Rieber Compact AS

Siviløkonom fra NHH. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Compact AS i februar 2016. Han har flere styreverv internt.