Compact

Overordnet markedsutvikling

Selv om 2016 resulterte i et svakt resultat, går organisasjonen styrket ut av en lærerik reise. GC Rieber Compact har den siste tiden investert tungt i ny teknologi og kvalitet, både i produksjonen og i de administrative systemene. Mange av disse investeringene vil bli implementert og synlige først i 2017.

Motivasjonen er positive tilbakemeldinger fra våre kunder som sier at GC Rieber Compact leverer med god kvalitet og utmerket service. De Humanitære organisasjonene og flere NGO´s (Non-Governmental-Organisations) bekrefter at våre ernæringsprodukter gir god effekt, samt at de setter pris på vår utvikling av lokal produksjon i Sør Afrika og India. Det maritime markedet er stabilt, og man merker en jevn vekst, spesielt i Asia.

Vi forventer at det globale markedet for våre produkter vokser også i fremtiden. World Food Programme (WFP) har definert 6 store verdenskriser - noe som aldri har skjedd tidligere. Behovet for riktig ernæring og nødmat øker parallelt med de negative effektene på endringer i klima. United Nations (UN) har definert «Zero Hunger» som et av de bærekraftige målene mot 2030. For å realisere dette vil det være behov for økt støtte i prosjekter som kan bidra.

GC Rieber Compact vil fortsette å redde liv gjennom generasjoner!

GC Rieber Compact Norge (CN)

Det maritime markedet fortsetter å vokse og vår egen merkevare, Seven Oceans, innfrir på kvalitet, pris og service. Det humanitære markedet var lavt i første halvdel av 2016 grunnet utfordringer med finansiering fra NGO´s, men dette bedret seg på slutten av året.

CN har implementert et nytt administrativt styringssystem hvor prosessen har vært utfordrende og ressurskrevende, men ser nå fremover mot realisering av gevinster i 2017. I desember økte selskapet egenkapitalen med 45 MNOK, som skal sikre den nødvendige vekst.

GC Rieber Compact India (CIPL)

Det har vært stort fokus på å bygge opp igjen fabrikken etter at man fikk utfordringer med kvaliteten i 2015, og man opplevde en stor forbedring innen dette området i 2016. Etter at eiersiden gikk inn med økt kapital (GC Rieber Compact nå 62% og og IFU, Danmark 38%), kunne CIPL investere i teknologi for varmehandling som ble installert i desember 2016 - januar 2017. Med dette kan selskapet fortsette å bygge lokalt engasjement i India og Sørøst Asia.

GC Rieber Compact Sør Afrika (CSA)

Det første året med full produksjon har allerede gitt resultater. CSA er nå autorisert leverandør til de største kundene innen det humanitære segmentet. Et nytt lager ble tatt i bruk i november og fungerer som en forlengelse av fabrikken.

Avdelingen har også økt fra 15 til 40 personer i 2016, og etter de gode erfaringene i India har styret besluttet å investere i varmebehandlende teknologi også her. Med dette vil organisasjonen være i stand til å bære økt vekst i 2017 slik at man kan opparbeide en solid posisjon i Afrika.

/ FAKTA GC RIEBER COMPACT

  • GC Rieber Compact utvikler og produserer "ready to use" ernæringsprodukter som redder liv. 
  • Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 
  • Med vår egen merkevare SevenOceans®, tilbyr vi også mat- og vannrasjoner. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 184
Driftsresultat -7
Resultat før skatt -9
Totalkapital 165
Antall ansatte 151