Bærekraftig transformasjon
gir nye muligheter

Digital revolusjon, det grønne skiftet, disruptiv innovasjon. Det mangler ikke på store overskrifter som kan være krevende å forholde seg til. Selv om man har ulike perspektiv i forhold til disse begrepene, er en ting klart: forretningsverden er i fundamental endring. Endringen skjer med et tempo som man ikke har sett før, og den er i stor grad drevet av teknologisk utvikling. Som de fleste etablerte selskaper med røtter i en analog verden, prøver vi å forstå hvilke muligheter og trusler denne endringen medfører for vår organisasjon, og hvilke grep vi må ta for å sikre at de sterke relasjoner vi har med våre kunder i dag vil bestå videre i en digital fremtid.

Den nye forretningsmodellen skal muliggjøre raskere og bedre beslutninger på riktig nivå, samt øke konkurransekraften gjennom bedre felles løsninger og tjenester.

De siste året har vi gjennomført en rekke grunnleggende tilpasninger i vår egen organisasjon for å sette oss i stand til å møte de endringer som kommer. Vi har innført en ny styringsmodell for GC Rieber gruppen som bryter opp etablerte strukturer og flytter oss over fra en statisk konsernmodell til en dynamisk utviklingsplattform. Hovedtema er mer fokus på strategisk utvikling og styring av porteføljen, og dertil mindre operativ kontroll av selskapene.

Det er derfor viktig at vi har en god felles plattform og er tydelige i forhold til hvilke ambisjoner vi har. Dette krever fortløpende systematisk arbeid med CSR rammeverket i konsernet.

Den nye forretningsmodellen til GC Rieber, kalt Versjon 3.0, skal muliggjøre raskere og bedre beslutninger på riktig nivå, samt øke konkurransekraften gjennom bedre felles løsninger og tjenester. Vår felles teknologiske plattform skal skape merverdi gjennom samhandling, effektivisering og ikke minst innovasjon på tvers av selskapene. I den forbindelse har vi outsourced IT drift for å frigjøre ressurser til å satse på forvaltning og utvikling av forretningskritiske applikasjoner, samt rådgivingstjenester gjennom Shared Services enheten. Modellen innebærer videre at interne tjenester konkurranseutsettes og vurderes aktivt mot eksterne leveranser – noe vi mener er helt avgjørende for å sikre at GC Riebers kunder får best «value for money» gjennom alle ledd.

Felles verdigrunnlag, merkevare og samfunnsansvar er viktigere enn noensinne i en mer løsrevet og dynamisk gruppemodell som legger større handlingsfrihet ut i linjen. Eiernes krav til bærekraftig utvikling gjennom alle ledd i organisasjonen er sterkt forankret også i den nye forretningsmodellen, og blir fulgt opp enda mer systematisk på lik linje med økonomiske målsetninger. Takket være nettopp teknologisk utvikling, vil det endelig bli mulig å kombinere de mest konkurransedyktige løsninger med ambisiøse bærekraftsmål. Ved å jobbe smartere kan vi spare energi, redusere utslipp og øke effektiviteten av innsatsfaktorer, samtidig som vi reduserer kostnader for våre kunder.

Selv om vi blir nødt til å endre vår væremåte og kanskje til og med måten vi tenker på for å overleve i fremtiden, skal vi ikke endre det vi tror på. Tvert imot blir vårt verdigrunnlag og vårt oppriktige ønske om å gjøre verden til et bedre sted for våre kunder og interessenter, det som vil gjøre forskjellen også i en digital verden.