Styret GC Rieber AS

Camilla Grieg

(f. 1964)
Styreleder

  MBA med fordypning innen finans fra University of San Fransisco, samt sertifisert Finansanalytiker (AFA). Hun er adm. dir. i Grieg Star Group, hvor hun også har en rekke styreverv. I tillegg er hun styremedlem i Norges Rederiforbund og sitter i Valgkomiteen i DNB.

Per Otto Dyb

(f. 1955)
Nestleder

 Siv. ing. fra NTH. Var adm. dir. i Siemens Norge fra 2004 til 2014. Før dette hadde han ulike ledende roller i Siemens og ABB, både i Norge og internasjonalt. Dyb er styreleder i Innovasjon Norge og nestleder i styret i Veidekke ASA.

Bjart Nygaard

(f. 1948)
Styremedlem

Siv. arkitekt fra London. Var adm. dir. i GC Rieber Eiendom fra 1982 til 2013. Han har en rekke styreverv, bl.a. styreleder i Marineholmen Forskningspark AS, Fløibanen AS, AdO Arena Drift AS og Bergen Arkitekthøyskole. Nygaard arbeider i tillegg som konsulent i flere prosjekter.

Henriette Rieber

(f. 1988)
Styremedlem

Masterstudent ved NHH, hovedprofil økonomisk styring. Styremedlem i GC Rieber Fondene fra 2008 til 2012. Har arbeidserfaring innen shipping, næringsmidler, administrasjon og salg, samt flere ledende roller som arrangør av konferansen NHH-Symposiet for næringslivet.

Tor Morten Osmundsen

(f. 1959)
Styremedlem

Master of Science fra UMIST, Manchester, UK og har tilleggsutdannelse innen juss og business. Han har internasjonal arbeidserfaring fra Statoil, ABB og Lærdal Medical AS hvor han var COO og CEO i 11 år. I dag er Osmundsen CEO i Skangas AS som er eiet av Gasum (Finland) og  Lyse AS.