Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Råvarer og varer i arbeid 92 822 84 233
Ferdigvarer 212 048 189 979
1 Sum 304 871 274 212