Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør NOK 601,3 mill., etter en økning i beholdning råvarer og varer i arbeid på NOK 8,6 mill. og en økning i beholdning ferdigvarer på NOK 22,1 mill.