Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014
Lønnskostnader 349 904 330 528
Honorar til styrer og representantskap 4 043 3 943
Arbeidsgiveravgift 34 124 34 013
Pensjonskostnad 20 779 15 911
Andre personalkostnader 10 147 15 653
1 Sum personalkostnader 418 997 400 047

Konsernet hadde i 2015 gjennomsnittlig 507 årsverk sysselsatt, hvorav 80 seilende. Hertil kommer innleie av 207 sjøfolk, slik at totalt antall arbeidsplasser utgjør 714.