Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014
Industri 936 719 767 510
Shipping 932 846 803 031
Eiendom 355 105 369 052
Diverse -3 801 -2 141
1 Sum driftsinntekter 2 220 868 1 937 453
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 Norge 2015 Øvrige 2014 Norge 2014 Øvrige
Industri 520 839 415 880 402 946 364 565
Shipping 559 707 373 138 512 640 290 391
Eiendom 355 105 0 369 052 0
Diverse -3 801 0 -2 141 0
1 Sum driftsinntekter 1 431 850 789 018 1 282 497 654 956