Note 31
- Betingede utfall

Earn-out

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio til Statoil Venture. Resterende eierandel ble solgt i 2013.

I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Statoil Venture selger aksjer eller deler av Octios eiendeler. Earn-out beløpet ville ha utgjort 8 % av en eventuell salgssum før 31. desember 2015, og trappes gradvis ned til 5 % ved salg innen 31. desember 2022.