Note 3
- Endringer i konsernstruktur

I januar 2015 solgte konsernet datterselskapene Høyteknologisenteret Seksjon 2 AS, Høyteknologisenteret Seksjon 8 AS og Høyteknologisenteret Seksjon 9 AS. Salget medførte en regnskapsmessig gevinst på NOK 69,9 mill.

Det er i løpet av 2015 gjennomført to interne fusjoner mellom datterselskaper i konsernet. Marineholmen Forskningspark AS har fusjonert med Teknoholmen AS og Marineholmen AS. GC Rieber Oils AS har fusjonert med GC Rieber Omega-3 Concentrates AS. Ingen av fusjonene har regnskapsmessig påvirkning på konsernregnskapet.