Note 29
- Valutakurser

Kategori Underkategori isSum Sluttkurser 31.12.2015 31.12.2014

Sluttkurser

Sluttkurser US dollar 9 7
Sluttkurser Euro 10 9
Sluttkurser Pund sterling 13 12
Sluttkurser Canadiske dollar 6 6
Sluttkurser Australske dollar 6 6
Sluttkurser Indiske rupi (100 INR) 13 12
Sluttkurser Danske kroner (100 DKK) 129 121
Sluttkurser Svenske kroner (100 SEK) 105 96
Sluttkurser Tunisiske dinarer 4 4
Kategori Underkategori isSum Gjennomsnitt 2015 2014

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt US dollar 8 6
Gjennomsnitt Euro 9 8
Gjennomsnitt Pund sterling 12 10
Gjennomsnitt Canadiske dollar 6 6
Gjennomsnitt Australske dollar 6 6
Gjennomsnitt Indiske rupi (100 INR) 13 10
Gjennomsnitt Danske kroner (100 DKK) 120 112
Gjennomsnitt Svenske kroner (100 SEK) 96 92
Gjennomsnitt Tunisiske dinarer 4 4

 

Konsernet har NOK som presentasjonsvaluta. Funksjonell valuta er forskjellig for de ulike selskapene i konsernet.