Note 28
- Offentlige tilskudd

GC Rieber Skinn AS har mottatt investeringstilskudd i forbindelse med det tidligere selmottaket i Tromsø på NOK 1,2 mill., bokført som annen langsiktig gjeld. Fra 2011 er det aktuelle driftsmidlet utleid, og tilskuddet er periodisert over forventet levetid. I 2015 er mottatt innskudd inntektsført i sin helhet.

Fortuna Oils AS har i 2007 og 2011 mottatt investeringstilskudd på totalt NOK 1,7 mill. fra Innovasjon Norge. GC Rieber Oils AS har i perioden 2002-2006 mottatt investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på totalt NOK 1,6 mill. Begge tilskuddene gjelder anlegget i Kristiansund. Tilskuddene behandles som utsatt inntektsføring, som periodiseres som en reduksjon av avskrivningene i takt med avskrivningsperioden på 12 år.