Note 27
- Aksjeeiere

Det henvises til note 19 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.