Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 4 854 688 3 798 608
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 125 731 209 877
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 10 504 10 518
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 130 064 129 024
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 5 120 987 4 148 028

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 2 319 502 2 127 648
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 339 906 137 539
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 613 825
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 4 730 000 3 845 000
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer 434 367 434 367
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 164 461 150 621
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 159 610 157 498
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 8 148 460 6 853 498