Note 22
- Mellomværende med felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Langsiktig lån til Shipworth Shipping Company Ltd. 22 023 29 733
1 Sum 22 023 29 733