Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2015 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Forfall innen 1 år 407 576 358 427
Forfall om 1-2 år 402 587 1 324 436
Forfall om 2-3 år 402 587 235 968
Forfall om 3-4 år 402 587 188 024
Forfall om 4-5 år 1 305 892 311 867
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 1 933 460 1 379 888
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 4 854 687 3 798 609
Herav USD 3 153 599 2 336 969
Herav DKK 10 544 10 955
Herav NOK 1 690 544 1 450 684

 

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Annen langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.