Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 29 276 28 244
Markedsaksjer Balanseført verdi 22 524 30 734
Markedsaksjer Markedsverdi 22 524 30 734

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 69 220 63 121
Obligasjoner Balanseført verdi 55 289 60 131
Obligasjoner Markedsverdi 55 289 60 131