Note 13
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Eierandel Ansk. kost 31.12.2015 Balanseført verdi 31.12.2015
Omegatri AS 18,6 % 5 780 2 504
BroTu Holding AS 15,5 % 1 556 1 556
Sea-Hawk Navigation AS A-Aksjer 15,3 % 10 511 5 256
Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 AS 12,4 % 439 439
Rasmus F Olsens Rederi AS 11,8 % 126 0
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 42 258 14 717
1 Sum 66 593 30 396