Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet (FKV) som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet som er pådratt sammen med de andre deltakerne er som følger:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 56 964 47 910
EIENDELER Anleggsmidler 191 017 171 507

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 46 024 50 498
GJELD Langsiktig gjeld 22 796 32 938
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 179 160 135 980
Driftsinntekter 64 988 54 527
Driftskostnader -26 668 -26 539
Netto finansposter -2 232 -4 615
1 Netto resultat før skatt 36 088 23 373

 

Selskapene sin funksjonelle valuta er USD. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen