Note 11
- Investering i tilknyttet selskap

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Bokført verdi 31.12.2014 Tilgang / avgang i perioden Resultatandel 2015 Bokført verdi 31.12.2015 Anskaffelsekost 31.12.2015
Maromega S.A. Marokko 40 % 699 -699 0 0 0
SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 3 302
1 SUM 699 -699 0 0 3 302