Note 7
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 20 518 19 487
Markedsaksjer Balanseført verdi 22 524 20 372
Markedsaksjer Markedsverdi 22 524 20 372

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 55 450 58 108
Obligasjoner Balanseført verdi 50 276 55 118
Obligasjoner Markedsverdi 50 276 55 118

Av obligasjonene utgjør pålydende i utenlandsk valuta USD 0,8 mill.