Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balanseført verdi 31.12.2015 Resultat 2015 Egenkapital 31.12.2015
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 70 % 434 367 -307 715 2 381 429
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 89 055 1 405 038
GC Rieber Industri AS (konsern) (Bergen) 100 % 448 500 -12 047 374 067
Damsgårdsveien 125 AS (Bergen) 100 % 155 0 116
Damsgårdsveien 131 AS (Bergen) 100 % 100 0 100
1 Sum 1 043 816 -230 707 4 160 750

 

Aksjene i GC Rieber Industri AS er nedskrevet med NOK 240 mill. pr. 31.12.2015 iht foretatt vurdering av virkelig verdi.