Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014
Aksjeutbytte fra datterselskap 0 43 531
Konsernbidrag mottatt 7 923 24 657
1 Sum inntekt fra datterselskap 7 023 68 188