Note 21
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

Driftsinntekter

Driftsinntekter Administrasjonstjenester til datterselskap 28 946 27 179
Driftsinntekter Viderefakturerte kostnader til datterselskap 654 1 543
Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 29 600 28 722

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Personalkostnader 70 26

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Husleie til datterselskap 2 130 2 137
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 576 633
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 2 706 2 770

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 0 43 531
Inntekt på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 7 923 24 657
Inntekt på investering i datterselskap 1 Sum inntekt på investering i datterselskap 7 923 68 188

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekt mellomværende datterselskap 989 7 977
Renteinntekter Renteinntekt konsernkonto datterselskap 6 449 0
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 7 438 7 977

Rentekostnader

Rentekostnader Rentekostnad mellomværende datterselskap 0 1 436
Rentekostnader Rentekostnad konsernkonto datterselskap 6 536 1 454
Rentekostnader 1 Sum rentekostnader til konsernselskap 6 536 2 890