Note 2
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014
Lønnskostnader 28 763 26 657
Honorar til styrer og representantskap 1 440 1 385
Arbeidsgiveravgift 3 877 4 102
Pensjonskostnad 3 103 2 157
Andre personalkostnader 2 955 3 494
1 Sum personalkostnader 40 138 37 794

Selskapet hadde 34,5 årsverk i 2015