Note 19
- Aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 420 000 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 29 400 000,-. Alle aksjene har lik stemmerett.

Kategori Underkategori isSum Aksjonærer Andel i prosent Antall

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%:

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: AS Odin Bergen 30,0 % 126 000
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: GC Rieber Fondet Bergen 20,4 % 85 688
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: AS Javipa Bergen 16,0 % 67 200
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Pelicahn AS Bergen 4,0 % 16 800
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Dag Arnesen Asker 2,2 % 9 400
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Randi Arnesen Bergen 1,7 % 7 300
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Rolf Arnesen Bergen 1,5 % 6 200
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Bjart Nygaard Bergen 1,5 % 6 100
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: Øvrige 22,7 % 95 312
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%: 1 Sum 100,0 % 420 000

Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer:

Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Antall
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Paul-Chr. Rieber, inkl. indirekte eie 17 200
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Bjart Nygaard, inkl.indirekte eie 6 300
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Vibeke Rieber Sommersten, inkl.indirekte eie 3 500
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Terje Lensberg, inkl. indirekte eie 3 400
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Petter Bartz-Johannessen 1 750
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Ann Kristin Brautaset 1 200
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Alexander Arnesen, inkl.indirekte eie 400
Medlemmer av styret og representantskapet, samt adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer: Henriette Moseng Rieber 200