Note 18
- Driftsinntekter

Driftsinntekter består hovedsakelig av honorarer fra datterselskapene for tjenester innen IKT, regnskap og HR.