Note 13
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2015 utgjorde NOK 199 mill.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Privatkonto, innskuddsordning 199 116 185 497
Mellomværende GC Rieber Fondene 130 064 129 024
1 Sum langsiktig gjeld 329 180 314 521