Note 12
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 6 158 8 174