Konsernet GC Rieber

/ FAKTA GC RIEBER AS

 

 

 

  • GC Rieber er et privateid selskap som utøver langsiktig og aktivt eierskap i et utvalg av kjerneområder innen Industri, Shipping og Eiendom.
  • Vi skal være en drivkraft som utvikler verdier for fremtiden, både nærings- og samfunnsmessig.
  • I GC Rieber er vi tett på løsningene.
    Solid kundeforståelse, markedsledende fagkompetanse og leveranser med høy kvalitet står sentralt i alt vi gjør.
  • Fra hovedkontoret i Bergen har vi et globalt perspektiv på våre operasjoner.
  • Et tydelig verdigrunnlag og en felles bedriftskultur danner grunnlag for aktivt samfunnsansvar og bærekraft i alle ledd. 
  • Selskapet omfatter ca. 700 arbeidsplasser

 

 

 

NØKKELTALL

 

 

 

 

Konsernstruktur

Eierskap