KONSERNLEDELSE

Paul-Christian Rieber

(f. 1958)
Adm.dir. GC Rieber AS

Siviløkonom fra NHH og MBA fra IMI, Genève. Rieber ble ansatt i GC Rieber i 1986 og har hatt stillingen som konsernleder siden 1990. Han er styreleder i de fleste datterselskapene av GC Rieber og i den liberale tankesmien Civita.

Pål Selvik

(f. 1972)
Dir. Finans GC Rieber AS
Adm.dir. GC Rieber Industri AS

MBA fra NHH. Selvik har vært direktør finans i GC Rieber siden 2008 og  administrerende direktør i GC Rieber Industri siden 2013. Han har flere interne styreverv og er styremedlem i Borea Asset Management AS.

Irene Waage Basili

(f. 1967)
Adm.dir.
GC Rieber Shipping ASA

Bachelor in Business Administration fra Boston University, samt lederutdanning fra IMD, Lausanne og AFF Solstrandprogrammet. Basili har vært administrerende direktør i GC Rieber Shipping siden 2011. Hun er styremedlem i Kongsberg Gruppen AS, Bergens Rederiforening
og Pacific Basin Shipping Limited.

Tor Instanes

(f. 1972)
Adm.dir.
GC Rieber Eiendom AS

Siviløkonom og Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Instanes ble ansatt i konsernet i 2002 og har hatt rollen som administrerende direktør i GC Rieber Eiendom siden 2013. Han har flere styreverv internt og er styremedlem i Hardangertun/Mikkelparken og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen.

Irene Philipps

(f. 1973)
COO
GC Rieber AS

LL.M. fra Universitet i Zürich, Sveits og videreutdanning fra Master of Management, BI. Hun ble ansatt i konsernet i 2014 og har hatt rollen som Chief Operating Officer siden 2015. Hun er også styremedlem i WISTA Norway.